Odredbe i uvjeti poslovanja

  Molimo vas da pročitate Prihvaćanje crtičnih kodova za određena ograničenja i zahtjeve diljem svijeta. Ta se ograničenja odnose samo na nekoliko zemalja širom svijeta gdje u nekim trgovinama imaju specifične zahtjeve za crtičnim kodom.

1.      Definicije

1.1    “Prodavatelj” znači “Skansi d.o.o., Zagreb”

1.2    “Kupac” znači svaka pravna osoba koja prihvaća ponudu za robu ili usluge od strane Prodavatelja ili čija je narudžba za robu ili usluge prihvaćena od strane Prodavatelja.

1.3    “Roba” znači svaku robu koju Prodavatelj treba dostaviti Kupcu.

1.4     “Usluge” označavaju sve usluge koje Prodavatelj treba pružiti Kupcu.

1.5    “Uvjeti” označavaju ovdje navedene uvjete i odredbe i sve posebne ili dodatne uvjete koje je Prodavatelj dogovorio u pisanom obliku.

1.6    “Pisanje” uključuje poštom, prijenosom faksom ili e-poštom.

2.      Uvjeti

2.1    Ovi se uvjeti primjenjuju na sve ugovore o prodaji robe od strane Prodavatelja Kupcu i smatrat će se da nadomještaju i isključuju sve ostale uvjete, uključujući sve što Kupac može zatražiti pod bilo kojim narudžbom, potvrdom narudžbe ili sličnom dokumentu.

2.2    Nijedna izmjena, promjena ili dodavanje od ovih odredbi i uvjeta neće biti učinkovita, osim ako je to pismeno dogovoreno od strane ovlaštenog službenika Prodavatelja.

2.3    Nijedan zaposlenik ili zastupnik Prodavača nije ovlašten podnijeti nikakvu izjavu o robi u ime prodavatelja, osim ako su ti predstavci to pismeno potvrdili od strane Prodavatelja, a svaka izjava bez pismene potvrde Prodavatelja ne može se činiti odgovornim ​​u vezi s bilo kojeg članka ili ugovora.

2.4    Do predaje robe od strane Prodavatelja Kupcu ili Kupca na prihvaćanje bilo koje ponude Prodavatelja za isporuku dobara ili usluga (ovisno o tome što se dogodi prije), neće se pojaviti nikakvi ugovori za prodaju robe ili usluga.

2.5    Prodavatelj je oslobođen ikakve odgovornosti Prodavatelja i bez prethodne obavijesti otkloniti bilo kakvu pogrešku ili propuste u bilo kojoj prodajnoj literaturi, cjeniku, prihvaćanju ponude, kotaciji, fakturi ili drugom dokumentu koji je izdao Prodavatelj.

2.6    Kupac koji prihvaća isporuku robe ili prihvaća u pisanom obliku ponudu za isporuku dobara ili usluga, takva se prihvaćanja smatraju prihvaćanjem tih uvjeta.

3.      Prihvaćanje narudžbe

3.1    Oglašavanje bilo koje robe ili usluge na ovim stranicama ne predstavlja ponudu za prodaju. Vaš prijem potvrde narudžbe (elektronski, fax ili drugi obrazac) ne predstavlja prihvaćanje vaše narudžbe ili potvrdu naše ponude za prodaju. Prodavatelj zadržava pravo prihvaćanja ili odbijanja vaše narudžbe iz bilo kojeg razloga.

4.      Cijene

4.1    Prodavač ulaže sve napore kako bi svi proizvodi ponuđeni na našem web dućanu bili na zalihi i po navedenoj cijeni. Informacije o cijenama i dostupnosti koje se prikazuju na našim stranicama su najnovije informacije koje imamo, no nažalost se događaju pogreške, a ove informacije ne predstavljaju jamstvo cijene ili dostupnosti.

4.2    Ako proizvod koji ste naručili nije dostupan za otpremu, učinit ćemo sve kako bismo vas obavijestili. Predviđeni datumi isporuke ovise o mnogim čimbenicima koji su izvan naše kontrole i podložni su promjenama.

4.3    Cijena robe ili usluge je ona na trenutnom cjeniku Prodavatelja, osim ako Prodavatelj nije drukčije dogovorio.

5.      Plaćanje

5.1    Prodavač je spreman razmotriti zahtjeve za kreditnim računima od korporativnih klijenata podložnih odobrenim referencama.

5.2    Ne-kreditni Kupci moraju isplatiti plaćanje u cijelosti na račun Prodavatelja prije slanja robe. (avansno plaćanje)

5.3    Plaćanje se vrši gotovinom (u posebnim uvjetima u kao izuzetak), kreditom ili bankovnim prijenosom na poslovni račun Prodavatelja

5.4    Kupci s kreditnim (odgođenim plaćanjima) moraju izvršiti plaćanje u cijelosti na dogovorene uvjete kredita koji ne smiju biti dulji od 30 dana od datuma fakture, osim ako Prodavatelj nije drukčije pismeno dogovorio.

5.5    Ako neka faktura postane dospjela za plaćanje kamata, plaća se iznos kamata od 2% mjesečno od datuma kada je plaćanje dospjelo na naplatu na računu do datuma plaćanja. Takav interes nastaje i prije i poslije svake takve situacije.

6.      Isporuka

6.1    Prodavatelj će poduzeti sve razumne korake kako bi se održao procijenjeni datum isporuke, ali vrijeme neće biti bitno. Prodavatelj neće biti odgovoran za bilo kakve gubitke koji su posljedični ili na drugi način proizlaze izravno ili neizravno iz bilo kojeg neispunjavanja procijenjenog datuma isporuke. Prodavač zadržava pravo isporuke prije navedenog datuma dostave uz obavijest Kupcu.

6.2    Način slanja svih dobara bit će diskrecijsko pravo odabira Prodavatelja

7.      Vlasništvo i rizici

7.1    Po primitku robe od strane Kupca ili ako se roba zadrži kod Prodavatelja na zahtjev Kupca, rizik za robu odmah će proslijediti Kupcu.

7.2    Vlasništvo dobra ostaje Prodavaču sve dok se račun za robu ne ispuni u cijelosti.

7.3    Kupac će držati robu kao fiducijarnog agenta Prodavatelja i nalogodavca sve dok vlasništvo robe ne prijeđe na Kupca i čuva robu propisno pohranjenu, zaštićenu i osiguranu te se identificira kao vlasništvo Prodavatelja

7.4    Dok se otkupna cijena za bilo koju robu isporučenu Kupcu plaća prekasno (nakon za to dogovorenog datuma vidljivog u pisanoj dokumentaciji i ponudi od strane Prodavatelja) , u cijelosti ili djelomično, bez utjecaja na njena druga prava, Prodavatelj može vratiti i/ili preprodati robu ili bilo koju od njih i može ući prostorije kupca od strane svojih službenika ili agenata za povrat robe i ima pravo na povrat troškova nastalih u vezi s takvim povratom od Kupca.

7.5    Sve dok se isplata za bilo koju robu ne izvrši u potpunosti, Kupac ne smije založiti, teretiti ili na drugi način opteretiti robu koja ostaje vlasništvo Prodavatelja.

8.      Jamstva

8.1    Svaka strana jamči da ima pravo i ovlasti za ulazak u ovaj Ugovor.

8.2    Prodavatelj jamči da će roba biti bez nedostataka u materijalu i izradi u uobičajenoj uporabi, pod uvjetom da je roba korištena u skladu s uputama i uobičajenim industrijskim standardima. Kupac je izričito suglasan da se proizvodi šalju “KAKO JESU”, a Prodavatelj ne daje nikakva druga jamstva, izričita ili implicirana.

8.3    Jamstvo Prodavatelja neće stupiti na snagu osim ako je faktura za robu plaćena do datuma dospijeća.

8.4    Osim u ovim uvjetima, sva jamstva, uvjeti ili drugi uvjeti podrazumijevani statutom, uobičajenim zakonom ili na drugi način isključeni su u mjeri dopuštenoj zakonom.

8.5    Bilo koji opis ne izražava ili podrazumijeva jamstvo da su proizvodi dostupni za određenu namjenu.

8.6    Prodavatelj neće biti odgovoran za bilo kakvu nekompatibilnost izdavanja ili će biti odgovoran Kupcu zbog bilo kakvog zastupanog ili bilo kojeg podrazumijevanog jamstva, uvjeta ili drugog roka ili bilo koje obveze iz uobičajenog zakona za bilo kakve izravne ili neizravne posebne ili posljedične gubitke ili štetu ili druge zahtjeve za naknadu štete bilo uzrokovane nepažnjom Prodavatelja, njegovih zaposlenika ili agenata ili na drugi način koji proizlaze iz ili u svezi s isporukom robe ili njihovom uporabom ili preprodajom od strane Kupca bilo koje vrste.

8.7    Prodavatelj ne jamči da će svi njegovi crtični kodovi biti prihvaćeni od strane svih trgovaca i neće biti odgovoran za bilo kakva pitanja o neprihvaćanju ili uporabi ili koja bi bila podložna Kupcu zbog bilo koje nesposobnosti ili drugih razloga zašto Prodavateljev barkod (crtični kod)  proizvodi ne budu prihvaćen od strane bilo kojeg trgovca, veletrgovca ili druge strane. Kupac priznaje da je prije kupnje bilo koje robe ili usluga od Prodavatelja, odgovornost Kupca je utvrditi hoće li prodavači kojima se namjeravaju dostaviti imati određene zahtjeve za označavanjem crteža i da li će roba i usluga prodavača biti prikladni za tu svrhu.

8.8    Prodavatelj ne daje nikakva druga jamstva, izražena ili implicirana u odnosu na robu, njihovu kvalitetu, kondiciju ili utrživost za bilo koju posebnu namjenu ili svrhu. Jamstvo na robu vrijedi samo za Kupca, a ne za bilo koju treću stranu, a nikakva odgovornost ili posljedična šteta u pogledu bilo kakve uporabe robe, nepažnje, zlouporabe ili izmjene nije prihvaćena.

8.9    Kupac se posebno slaže da Prodavatelj neće biti odgovoran za bilo kakvu posebnu, slučajnu, posljedičnu, neizravnu ili sličnu štetu koja proizlazi iz kršenja jamstva, kršenja ugovora, nepažnje, stroge odgovornosti ili bilo kakve druge građanske odgovornosti povezane s ovim ugovorom ili korištenje proizvoda Prodavača. Prodavač ne daje nikakva jamstva o mogućnosti prodaje ili prikladnosti za određenu namjenu proizvoda.

8.10  Prodavatelj ne može ni pod kojim okolnostima biti odgovoran za neizravni ili posljedični gubitak, kao što su (ali nisu ograničeni na) gubitak dobiti, gubitak tržišta ili posljedice kašnjenja ili odstupanja.

8.11  Datum početka svih jamstava je datum isporuke Kupcu od Prodavatelja.

8.12  Svaka odgovornost za posljedične i slučajne štete izričito je odbačena.

8.13  Odgovornost Prodavatelja u svim slučajevima ograničena je i ne smije premašiti prodajnu cijenu za prodanu robu ili uslugu koja uzrokuje takvu odgovornost. Plaćanje takvog iznosa od strane Prodavatelja je konačni i isključivi pravni lijek za iscrpljivanje ili nedostupnost bilo kojeg drugog pravnog sredstva navedenog u ovom Ugovoru, a kupac ne može tumačiti ili navoditi da nije uspio u svojoj osnovnoj svrsi.

9.      Viša sila

9.1     Prodavatelj neće biti odgovoran za bilo kakve kašnjenja u isporuci ili neizvršavanju bilo kojeg proizvoda ako takva kašnjenja ili neuspjeh proizlaze iz uzroka izvan njegove razumne kontrole, uključujući, ali ne ograničavajući se na, Božje djelo, rat, terorizam, radne sporove, kašnjenje ili neuspjeh dobavljača ili transporta, ili vladinih akata.

10.  Raskid ugovora/Povrat robe / Zamjena neispravnih dobara

10.1   Nijedan ugovor se ne može otkazati nakon što ga prodavatelj prihvati, a roba se ne može vratiti, osim po slobodnoj procjeni Prodavatelja.

10.2   Svaki navodni nedostatak robe mora biti obaviješten Prodavatelju u roku od sedam dana od dana isporuke. U slučaju da je isporuka odbijena i Kupac ne obavijesti Prodavatelja u roku koji nije naveden, odbijanje robe bit će prihvaćeno i Kupac će platiti punu kupovnu cijenu.

10.3   U slučaju da je bilo koji važeći zahtjev prijavljen Prodavatelju na temelju robe isporučene na temelju ugovora oštećenog, Prodavatelj će prema vlastitom nahođenju imati pravo zamijeniti robu besplatno ili vratiti Kupcu cijenu robe, a Prodavatelj nema daljnje odgovornosti prema Kupcu.

11.  Izmjene uvjeta.

11.1   Prodavateljevo prihvaćanje bilo koje narudžbe podliježe Kupčevom pristanku na sve uvjete i odredbe navedene u ovim uvjetima i uvjetima, a Kupčev pristanak na ove uvjete i pretpostavke bit će pretpostavljen od Kupčeva prihvaćanja cijelog ili bilo kojeg dijela naručene robe ili usluge. Nijedno dodavanje ili izmjena odredbi i uvjeta ne obvezuje Prodavatelja, osim ako je Prodavatelj dogovorio u pisanom obliku. Ako narudžbenica ili druga korespondencija sadrži uvjete ili odredbe suprotne uvjetima i odredbama sadržanim u ovim uvjetima i odredbama, prihvaćanje bilo kojeg naloga Prodavatelja neće biti tumačeno kao pristanak na bilo koji dodatni ili raznovrsne uvjete, niti će to predstavljati odricanje od odgovornosti ili varijacija od strane Prodavatelja bilo kojeg od ovdje navedenih uvjeta i uvjeta.

12.  Obavijesti

12.1   Svaka obavijest koju je Kupac dužan dostaviti Prodavatelju mora se u pisanom obliku uputiti Prodavatelju u njegovu registriranom uredu ili na osnovnom mjestu poslovanja i biti će dostavljen osobno ili poslati prvom preporučenom poštom.(Skansi d.o.o., Ulica Sv. Mateja 48, 10 000, Zagreb, Hrvatska))

13.  Važeći zakoni i sporovi

13.1   Svi sporovi koji proizlaze iz ili u vezi s ovim ugovorom utvrđuju se i uređuju zakonima Republike Hrvatske. Bez obzira na gore navedeno, svaka pravna radnja od strane Kupca u svezi s bilo kojom transakcijom mora biti započeta u roku od tri mjeseca od nastanka uzroka djelovanja.

14.   Odvojivost

14.1   Ako bilo koji dio tih Uvjeta i odredaba bude utvrđen nevaljanim ili neprovedivim od strane nadležnog suda, mora se redefinirati nevažeći ili ne izvršivi termin ili novi uvjet izvršenja, tako da Namjera Prodavatelja i Kupca u dogovoru na odredbe ovih Uvjeta i odredbi bit će izvršiva u najvećoj mjeri primjenjivih zakona.

14.2   Ako je bilo koja odredba ovog Sporazuma u cijelosti ili djelomično nevažeća ili neprovediva, takve valjanosti ili neprovedivosti neće utjecati na druge odredbe Ugovora.

15.  Intelektualno vlasništvo

15.1   Slova, citati i prijedlozi mogu sadržavati vlasničke i povjerljive informacije koje pripadaju Prodavatelju. To uključuje, ali nije ograničeno na bilo koji sadržaj, intelektualno vlasništvo, tehničku metodu i tekst ugrađen u dokument. Ne smije se koristiti, otkrivati ​​ili reproducirati, u cijelosti ili djelomično, u bilo koju drugu svrhu osim za procjenu ovog dokumenta, bez prethodne pismene suglasnosti Prodavatelja. Naslov u i na ovaj dokument i sve informacije sadržane u ovom dokumentu ostaje uvijek s Prodavateljem.

16.   Bez koristi za treću stranu

16.1   Navedene odredbe su isključivo u korist stranaka i ne dodjeljuju nikakva prava, naknade ili potraživanja bilo kojoj osobi ili subjektu koji nije stranka.

17.  Točnost

17.1   Sve informacije sadržane na ovoj web stranici temelje se na ažuriranim podacima, i dok Prodavatelj nastoji osigurati da je materijal ispravan, točnost ne može biti zajamčena, a Prodavatelj ne daje nikakva jamstva niti izjave o njegovoj točnosti.

18.  Izmjene stranice

18.1   Sve informacije sadržane u ovoj web stranici temelje se na ažuriranim podacima. Prodavač zadržava pravo promjene ovih stranica bez prethodne najave. Ulaskom na ovu stranicu ovime potvrđujete i prihvaćate ove promjene.

19.  Pravila o privatnosti

19.1   Prodavač ovime prihvaća da će sve informacije dostavljene prodavatelju putem web stranice koristiti samo radi stavljanja na raspolaganje robe i usluga koje pruža ova web stranica. Prodavatelj neće prodati, posuditi ili otkriti te podatke trećoj strani koja nije uključena u postupak pružanja potrebnih dobara i usluga kupcu.

20.  Cijeli ugovor

20.1   To predstavlja cjelokupni Ugovor između Kupca i Prodavatelja. Kupac će smatrati da je nalogom za kupnju prihvatio ove uvjete. Ovi Uvjeti i odredbe nadomještaju sve prethodne prijedloge, ponude, rasprave, dopisivanje ili komunikacije u vezi s ovom transakcijom. Mogu se mijenjati samo naknadnim pisanim sporazumom koji je odobrio Prodavatelj.

 

Ako imate bilo kakva dodatna pitanja, molimo da nas kontaktirate.