Format crtičnog koda

 

Uobičajeno isporučujemo crtične kodove u 13 znamenkastom EAN-13 formatu, s početnom 0 (npr. 0799439112766 ). Međutim, ti se brojevi mogu koristiti i u 12 znamenkastom UPC-A formatu bez početne 0 (npr. 799439112766 ). Izgled broja u konačnici je jednak (pogledajte sliku).
Izvan Sjeverne Amerike, uobičajen je EAN-13 format. Međutim, neki trgovački lanci imaju aplikacije koje ne prihvaćaju početnu znamenku “0” , i zahtijevaju crtični kod sa 12 znamenkastog formata (npr. 799439112766 ). I to je u redu, brojevi su i daje isti, unikatni i jedinstveni, i neće biti nikakvih problema s njima, pa možete trgovinama dati na izbor kakav format broja žele.
07 EAN-UPC

 

Kontaktirajte nas ako trebate bilo kakve dodatne informacije u vezi ove teme.

 

OVDJE možete naručiti svoje crtične kodove u ova oba formata po želji.