Neki od naših kupaca zahtijevaju crtične kodove koji imaju jedinstveni prefiks tvrtke.

 

Ako naručujete jedan broj crtičnog koda iz naše tvrtke, nećete dobiti prefiks tvrtke (brojevi barkodova ne dolaze s prefiksom tvrtke).
Međutim, ako naručite crtične kodove u količinama od 10, 100, 1000 itd., Tada ćete dobiti jedinstveni predbroj tvrtke.
Duljina prefiksa tvrtke ovisi o tome koliko se varijacija zahtijeva za izradu ukupno 13 znamenaka.

Na primjer – ako kupite deset brojeva crtičnih kodova, tada od 13 znamenaka, prvih 11 će biti prefiks vaše tvrtke, 12. znamenka varira od 0 do 9 (dajući vam 10 različitih brojeva barkodova), a posljednja znamenka je izračunat kontrolni zbroj (“checksum”).

Slično tome, ako kupite 20 brojeva barkodova, dobit ćete 2 prefiksa tvrtke (dajući 10 barkodova za svaki).
Ako kupite 100 crtičnih (barkod) brojeva, tada će od 13 znamenki, prvih 10 biti prefiks vaše tvrtke, 11ta i 12ta znamenke razlikuju se od 00-99 (dajući vam 100 različitih brojeva crtičnih kodova), a posljednja znamenka je izračunat kontrolni zbroj (“checksum”).